Nukun metsälle

Video installation by Clément Beraud & Minna Nurmi

1920x1080, 25p, H.264
Split screen
Duration of loop 3min 39sec, stereo, 2017
Sound composition
HD video + archives photographies
Installation with dead tree (168cm) + moss & 2 tree trunk

FIN / Teoksessa olemme halunneet tutkia ympäristön kokemista omista henkilökohtaisista ja kulttuurisista positioistamme käsin ja asettaa nämä kokemukset rinnakkain. Meille kesämökki ja siellä vietetty aika peilaa suomalaista luontosuhdetta. Tämä mökki ja mökin lähistöllä sijaitseva, keinotekoisesti luotu saari ovat ihmisen jättämiä jälkiä ympäristössä, jotka kuitenkin muistuttavat mahdollisuudesta dialogiin inhimillisen ja epäinhimillisen maailman välillä. Videoteoksen vasen kuva tallentaa Clémentin kokemusmaailmaa, oikea Minnan. Ensimmäisessä korostuu havainnoille herkistyvä katse ja kokemus olla etuoikeutettu saadessaan elää lähellä luontoa ja hiljaisuutta. Toisessa taas ihminen sulaa osaksi kuvaa. Suvun historia, tarinat ja muistot kerrostuvat kiinteäksi osaksi ympäristöä. Isoisän järveen tekemä saari on toiminut sukupolvien ajan suvun kohtaamispaikkana, jonka läpi aika liikkuu läpikuultavana.

ENG / In this video installation, we have observed the experience of environment from our cultural and personal positions and presented these experiences simultaneously, side by side. For us, the Finnish summer cabin reflects in many ways the Finnish nature relation. This cabin and artificially created island next to it are human traces of the place, but we see them as reminders of possible dialogue between human and non-human. The left screen captures the experiences of Clément. It concentrates in to the sensitivity of observations and to the experience of being privileged to live close to the nature and silence. In the right screen, shot by Minna, humans melt in to the picture. History, stories of the family and memories get layered as a part of the place. The island created by the grandfather have been a place to meet with the family during generations. Time passes by it.
Nukun metsälle
Nukun metsälle
Nukun metsälle
Nukun metsälle
Nukun metsälle
Nukun metsälle
Nukun metsälle
Nukun metsälle
Nukun metsälle
Nukun metsälle
Nukun metsälle
Nukun metsälle
Nukun metsälle